top of page
Hjertnes - 1.jpg

Kreativitet beveger

Kunst- og uttrykksterapi i veiledning og kommunikasjon er et prosessorientert verktøy. Det skiller seg fra annen veiledning og kreative metoder ved bevisst å bruke flere modaliteter i utviklingsprosessen: bilde, bevegelse, musikk, tekst, samtaler, kultur og natur. 

Ressurser kan også spore av i næringslivet.

Kollegaer kan gå tomme, være slitne,- mål kan virke uoppnåelige. Ledere kan se seg blinde. Kunst- og uttrykks kommunikasjon bidrar til åpen nysgjerrighet, tilstedeværelse og inspirasjon mot nye felles mål.

Uheldige eller fastlåste mønstre kan sees på som ressurser som har sporet av. Det er naturlig å behøve bistand i slike faser. Dette prosessorienterte verktøyet overrasker deg med nytt blikk og nye løsninger, om du bare vil...

Kreativitet

bottom of page